STRABRECHT COLLEGE GELDROP

Zoals velen scholen had het Strabrecht College in Geldrop het probleem dat er te weinig ruimte was om alle leerlingen gedurende de pauze te huisvesten.

Een belangrijke reden die ten grondslag lag aan dit probleem was dat de beide aula’s qua uitstraling niet aansloten bij de belevingswereld van de leerlingen. Met als gevolg dat de aula’s amper werden gebruikt. Zowel in de pauzes als daarbuiten.

De insteek was dan ook de aula’s multifunctioneel in te richten. Dure vierkante meters die ook kunnen worden gebruikt voor tussenuren, overlegmomenten, naschoolse uren: een ontmoetingsplek voor iedereen wanneer dan ook.

ANDERE PROJECTEN IN ONDERWIJS